Erőművi
projektek

Vállalkozások és intézmények részére vállaljuk erőművi projektek lebonyolítását és kivitelezését, melyekhez a naperőművi rendszerek teljes életciklusára kiterjedő megoldásokat kínálunk. Ennek érdekében csak kiváló minőségű (LG Solar, Trina Solar, LONGI Solar) napelemeket és KACO, valamint Fronius invertereket használunk.

Erőművek saját
beruházásban

Cégünk háztartási méretű rendszerek és kiserőművi projektek beruházásaiban is érdekelt. Háztartási kiserőmű beruházásainkat 2011-ben kezdtük, egy akkor egyedülálló, 20 KW-os projekt keretében. 2013 szeptemberében kezdte meg működését 0,5MW-os kiserőművünk, Kistelken. Ezt követően 2016 júliusában állítottuk üzembe    3x 0,55 MW teljesítményű naperőművünket, szintén Kistelken. 2016 szeptemberében Mórahalmon megkezdődtek 1,5 MW-os beruházásunk kivitelezési munkálatai is. Jelenleg közel 10 MW működő naperőmű kapacitással rendelkezünk.

Erőművek
üzemeltetése

Ipari méretű rendszereknél már lényeges az üzemeltetési feladatok szakszerű ellátása is.

Több mint 3-5 éves erőmű üzemeltetési tapasztalattal rendelkezünk. Üzemeltetési megbízás keretében elvégezzük az erőmű és kiszolgáló létesítményeinek éves karbantartási munkálatait. Monitoring rendszerrel figyeljük és ellenőrizzük az erőmű termelési adatait, rendellenesség esetén gondoskodunk az azonnali beavatkozásról. Igény szerint elvégezzük erőműve energiahivatali adatszolgáltatását  és menetrend tervezési feladatait is.

SAJÁT TULAJDONÚ NAPERŐMŰVEINK

KISERŐMŰVEK és HELYI ÁRAMÉRTÉKESÍTÉSSEL KOMBINÁLT HÁZTARTÁSI MÉRETŰ RENDSZREK

Az eddig létesített napenergia hasznosító rendszereink mellet már jövőbeni fejlesztésekben gondolkodunk.

Újabb naperőművek építéséhez folyamatosan keressük a megfelelő projekthelyszíneket és együttműködő partnereket.

ERŐMŰVI PROJEKTEK, FEJLESZTÉSEK

VÁLLAKOZÁSOKNAK, INTÉZMÉNYEKNEK

Erőművi projektek szervezésének, kivitelezésének folyamatát a rendelkezésre álló ingatlan és földterület felmérésével kezdjük, ennek ismeretében készül el a beruházási koncepció és a tervezett fotovoltaikus rendszer statisztikai alapú hozamkalkulációja. Megrendelőink számára pontos kalkulációt készítünk a beruházás mértékéről és a várható megtérülési mutatókról.

Minden esetben megvizsgáljuk, hogy a beruházási elképzelés az előírt összes jogszabályi feltételnek megfelel-e. Az előzetes egyeztetéseket követően költségvetési ajánlatot készítünk, melynek közös elfogadása után elindítjuk a projekt teljes körű engedélyeztetési eljárását. Ezt követően elkészítjük a változatelemzéssel egybekötött, egyéni igényekre szabott napelem rendszerek műszaki tervezését.

Az engedélyezési, kiviteli és megvalósulási terveket megfelelő jogosultsággal rendelkező, megbízott tervezők készítik. Munkájukat szoros együttműködéssel és állandó kooperációval segítjük és ellenőrizzük. Végül folyamatos projekt menedzsment keretében megépítjük és üzembe helyezzük az új rendszert. A generál kivitelezés saját előfinanszírozással zajlik. A pénzügyi elszámolás a szerződésben rögzített készültségi szinteknek megfelelő fizetési ütemezés szerint történik.

ERŐMŰVEK ÜZEMELTETÉSE, 

KARBANTARTÁSA

Egy naperőmű üzemeltetésének kezdetén talán a legfontosabb teendő, hogy megfelelő vagyonbiztosítást kössünk az új beruházásra. Kollégáink a közvetítői szerepet felvállalva segítenek az adott erőművi rendszer egyedi paramétereihez igazodó biztosítási csomag kiválasztásában.

Rendszer távfelügyeletet is működtetünk, amely pontosan rögzíti a működési és termelési adatokat, meghibásodás esetén azonnali jelzést küld. A karbantartási tervben rögzített előírásoknak megfelelően teljes körű rendszer felülvizsgálatot tartunk és elvégezzük az előírt karbantartási és tisztítási munkálatokat.

Szükséges az erőmű területének karbantartása is: a kerítés és az egyéb eszközök állagmegóvása, tisztítása, továbbá a rendszeres fűnyírás, melyben segítségünkre lehetnek az igazán környezetbarát fűnyírók: a bárányok.
Adminisztratív szolgáltatásaink keretében az energiahivatali adatszolgáltatás mellett a termelési menetrend kezelését is végezzük, továbbá előre-jelzéseket készítünk a tulajdonos, finanszírozó számára.